آهنگهای جدید افغانی ایرانی و هندی

Music Video

اگر روزی سهم دیگری شدی دعا کن که من کور باشم

1:50
Judwaa 2
3 days ago
5:11
Hayat & Murat
10 days ago
4:38
Hadia Ghiasi
24 days ago