آهنگهای جدید افغانی ایرانی و هندی

Music Video

5:08
آهنگ زیبای فرانسوی « من بیمار هستم » Je Suis Malade « من بیمار هستم » دیگر رویایی ندارم دیگر سیگار نمی کشم دیگر حتی داستانی هم ندارم بدون تو کدر و پستم بدون تو زشت و ناپسندم مانند یتیمی در خوابگاه هستم دیگر دلم نمی خواهد زندگی کنم زندگی من ! وقتی می روی زندگیم متوقف می شود دیگر زندگی ندارم حتی بسترم به سکوی ایستگاه تبدیل شده است وقتی تو می روی من بیمار هستم کاملا بیمارهستم مانند زمانی که مادرم شب هنگام بیرون می رفت و مرا با ناامیدیم تنها می گذاشت من بیمار هستم کاملا بیمار هستم تو می رسی هیچ کس نمی داند چه زمانی تو دوباره بازمی گردی هیچ کس نمیداند کجا بزودی دو سال می شود که تو بی تفاوت شده ای مانند یک صخره مانند یک گناه به تو آویخته ام خسته ام ناتوان شده ام از وانمود کردن به خوشبخت بودن وقتی آنها آنجا هستند تمام شبها می نوشم اما همه ی نوشیدنیها برای من یک طعم دارند و همه ی کشتی ها پرچم تو را برافراشته اند دیگر نمی دانم کجا بروم تو همه جا هستی من بیمار هستم کاملا بیمار هستم خونم را در پیکر تو می ریزم و مانند پرنده ای مرده هستم هنگامی که تو خفته ای من بیمار هستم کاملا بیمار هستم تو مرا از تمام ترانه هایم محروم کردی تو مرا از تمام واژه هایم خالی کردی با این همه قبل از تو ذوقی داشتم این عشق مرا می کشد و اگر ادامه یابد بی کس و تنها مانند یک بچه ی احمق کنار رادیوام در خود تلف می شوم در حال گوش دادن به صدای خاص خودم که خواهد خواند من بیمار هستم کاملا بیمار هستم مانند زمانی که مادرم شب هنگام بیرون می رفت و مرا با ناامیدیم تنها می گذاشت من بیمار هستم آری درست است بیمار هستم تو مرا از تمام ترانه هایم محروم کردی تو مرا از تمام واژه هایم خالی کردی و من قلبی کاملا بیمار دارم که با سنگرها محاصره شده است می شنوی؟ بیمار هستم
7 days ago