नेपाली गित संगीत - Nepali Geet Sanget

Home

आफ्नो लोक कला जगेर्ना गरौं।
नेपाली लोक संगीतको सम्मान गरौ।
� सुख दुखको साथी संगीत �